Rozwój osobisty i zawodowy

W czasie indywidualnych konsultacji umożliwiamy Państwu wyrażenie waszych oczekiwań dotyczących sytuacji życiowej oraz określenie problemów jakie Państwa nurtują.

Na podstawie przeprowadzonej analizy własnych doświadczeń oraz posiadanych predyspozycji i kompetencji mają Państwo możliwość określenia miejsc – potencjałów rozwoju osobistego i zawodowego (rozwój kompetencji i zdolności) oraz skonstruowanie planu zmian swojego życia w pożądanym kierunku (realizacja własnych celów życiowych i zamierzeń).

Oferowane przez nas proste narzędzie analityczne (Macierz Rozwoju Personalnego) umożliwi Państwu zdobycie wystarczającej wiedzy i umiejętności w zakresie określania wskaźników własnego rozwoju oraz ich mierzenia w sposób wymierny i stały, tak aby osiągać satysfakcję z życia.

Szczególny nacisk kładziemy także na przekazywanie wiedzy i umiejętności efektywnego komunikowania się zarówno w sytuacjach zawodowych jak i osobistych. Zwracamy uwagę na to, że komunikacja jest kluczowa dla nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Poprawienie poczucia zadowolenia z siebie i swoich możliwości

Pomagamy uzmysłowić Państwu od czego zależy nasze poczucie zadowolenia z siebie i swojego życia. Poprzez analizę siebie, swoich dotychczasowych doświadczeń życiowych pomagamy Państwu zrozumieć jaki nosicie w sobie potencjał. Dzięki chwili refleksji nad sobą, zrozumienia siebie możecie dostrzec w jaki sposób posiadane umiejętności mogą przyczynić się do osiągania stanu zadowolenia z siebie i poprawy relacji zarówno w Waszym życiu zawodowym jak i osobistym.

Pomagamy Państwu zrozumieć w jaki sposób zmienić nastawienie do siebie oraz do otaczającego świata, jak wykorzystać szanse pojawiające się w naszym otoczeniu aby osiągać coraz większe poczucie spełnienia i zadowolenia ze swojego życia. Dzięki zrozumieniu pozytywnego myślenia o sobie, dostrzegania naszych osiągnięć i sukcesów oraz poprzez konsekwentną pracę nad swoimi słabościami możliwe jest wyznaczenie sobie każdego celu i dążenie do jego realizacji sukcesywnie i z poczuciem spełnienia.

 

Podniesienie poczucia własnej wartości

Pomagamy zrozumieć fakt, że poczucie własnej wartości jest jedną z najważniejszych życiowych umiejętności, które powinniśmy w sobie nieustannie rozwijać. Jest ono podstawą do budowania pozytywnych relacji z sobą samym oraz z otoczeniem. To ono determinuje nasze działania zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej. Jest motywatorem do podejmowania przez nas działań rozwojowych i zapewnia nam poczucie satysfakcji z własnego życia. Niska samoocena może wpływać na nasze życie destrukcyjnie.

Poprzez inicjowanie rozmów uświadamiamy Państwu jakie posiadacie mocne strony, jakie macie kompetencje i atuty oraz podpowiadamy w jaki sposób możecie wykorzystać je swoim życiu.

Pokazujemy potęgę prostych, odwiecznych zasad oraz potęgę pozytywnego myślenia i ich znaczący wpływ na podnoszenie Państwa poczucia własnej wartości.

Uczymy w jaki sposób przezwyciężać swoje słabości, zmieniać schematy myślowe i działania tak aby osiągnąć komfort psychiczny i dostrzec w sobie oraz innych kogoś wyjątkowego, niepowtarzalnego.

 

Trudności z własną asertywnością i niezależnością od innych

Pomagamy zrozumieć, że prawo do samodzielnego istnienia i posiadania odrębnego zdania jest podstawowym prawem przynależnym każdemu człowiekowi. Uczymy w jaski sposób chronić swoje granice psychologiczne nie zatracając poszanowania dla odrębności innych ludzi i zachowując empatyczne podejście do każdego człowieka.

Pomagamy określić odpowiednie dla każdego z Państwa, najwłaściwsze zachowania asertywne, które zapewnią Państwu poczucie zadowolenia z własnej odrębności oraz nieżelazności psychicznej.

Poprzez zrozumienie schematów uzależnień pomagamy zrozumieć jakie problemy w tym obszarze i w jaki sposób mogą Państwo z naszą pomocą rozwiązać w swoim życiu, tak aby Cieszyc się wolnością i swobodą podejmowania wyborów życiowych i osiągnąć satysfakcję ze swojego życia.

Coaching

Nie można dzielić ludzi inaczej, niż na tych którzy pracują nad sobą i którzy nie pracują. Każdy z ludzi jest dobry. część jednak z nas jest zagubiona lub nie pewna, w tym co w życiu robi . Dlatego warto jest upewnić się, gdzie jestem i jaką drodą mam iść dalej, aby być coraz bardziej pewnym tego co robie i jakimi zasadami się posługuje.

Naszym podstawowym celem w szkoleniach, treningach i indywidualnych konsultacjach z rozwoju osobistego i zawodowego jest nauczenie równowagi pomiędzy tymi dwoma obszarami życia. Pokazujemy, że każdy może sam nauczyć się określać wskażniki własnego rozwoju.

Mało kto wie i rozumie, że można nie tylko samemu określić wskażniki swojego rozwoju, ale równiez je zmierzyć w sposób wymierny i stale - raz na sześć miesięcy czy raz na rok je sprawdzać.

Na indywidualnych konsultacjach uczestnicy spotkań analizują swoje życie osobiste i zawodowe, na początku za pomocą Metody Rozwoju Osobisto-Zawodowego a następnie innych narzędzi takimi jak Analiza Efektywności Personalnej i Osobiste Zarządzanie Zmianą. Całość narzędzi "pomiaru" naszego rozwoju osobistego i zawodowego nazywamy Macierzą Rozwoju Personalnego, która dla każdego z nas jest inna.

To co charakteryzuje nas to szerzenie wiedzy i ideii o tym , że każdy człowiek przy pomocy prostych narzędzi z zakresu psychologi pozytywnej, socjologi i pedagogiki , może rozwijać swoje kompetencje i zdolności. Trzeba mu tylko pomóc zrozumieć jakie jest jego tempo rozwoju i jakie procesy w nim zachodzą.

Analiza prowadzona z samym sobą jest nie tylko najbardziej bezpieczna, ale również pokazuje jak w czasie się zmieniamy, co jeszcze bardziej motywuje nas do pracy nad sobą.

Mająć opracowane własne, charakterystyczne tylko dla nas, wskażniki możemy w sposób świadomy kontrolować i planować nasz rozwój i naszą zmianę w kieruku dla nas najbardziej korzystnym .

Szczególnie zwracamy uwagę na konsekwencje wynikające z braku równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz relacji z najbliższymi i współpracownikami. W czasie konsultacji prowadzona jest analiza poziomu wypalenia zawodowego. Uczestnicy poprzez serię pytań i analiz sami dochodzą do podstawowych wniosków i w następnie sporządzają swój plan zmian koniecznych do wprowadzenia w życiu osobistym i zawodowym.

Jak pracujemy najlepiej pokazuje fragment książki.

"Co dzień, jeszcze na długo przed świtem, Beppo jechał na swoim starym, piszczącym rowerze do miasta, do pewnego wielkiego budynku. Tam czekał z kolegami na dziedzińcu, po czym dawano mu miotłę i przydzielano którąś z ulic do zamiatania.

Beppo lubił te godziny przed świtem, kiedy miasto jeszcze spało. Pracę wykonywał chętnie i starannie. Wiedział, że jest ona bardzo potrzebna.

Kiedy zamiatał ulicę, robił to powoli, ale bez przerwy: po każdym kroku brał oddech, po każdym oddechu machał miotłą. Krok - oddech - zamach miotłą. Krok - oddech - zamach miotłą. Czasem zatrzymywał się na chwilę i spoglądał zamyślony. Potem znów to samo: krok - oddech - zamach miotłą.

Szedł naprzód zostawiając za sobą czystą ulicę, a przed sobą mając zaśmieconą, i wtedy przychodziły mu często do głowy wielkie myśli. Były to jednak myśli nie ujęte w słowa i trudno się było nimi z kimś podzielić, jak zapachem, który się tylko wspomina, albo barwą, o której się śniło. Kiedy po pracy Beppo przesiadywał u Momo, tłumaczył jej swoje wielkie myśli. A że ona słuchała go na swój szczególny sposób, język mu się rozwiązywał i wtedy znajdował właściwe słowa.

-Widzisz Momo - mówił na przykład - to jest tak: czasem człowiek ma przed sobą długą ulicę; myśli, że ona jest okropnie długa, że nikt nie poradzi sobie z tą pracą - Przez chwilę w milczeniu spoglądał przed siebie, potem ciągnął: - Wtedy człowiek zaczyna się spieszyć. I śpieszy się coraz bardziej. Ile razy spojrzy, widzi, że nie ubywa przed nim ulicy. Więc wytęża się, zaczyna się bać, wreszcie nie może złapać tchu i ustaje. A ulice wciąż jeszcze biegnie przed nim. Tak nie można postępować.

Znów się zastanawiał. Potem ciągnął dalej:

- Nie wolno myśleć na raz o całej ulicy, rozumiesz? Trzeba myśleć tylko o następnym kroku, o następnym oddechu, o następnym machnięciu miotłą. I zawsze tylko o następnym. - I znowu zastanawiał się, zanim dodał: - Wtedy to sprawia przyjemność; to jest ważne, wtedy wykonuje się dobrze swoją pracę. Tak powinno być."

(fragment książki Momo, M. Ende)

 

DLACZEGO COACHING?

Coaching – każdy człowiek posiada w sobie cechy, umiejętności, zdolności, które wykorzystuje lub nie w życiu codziennym i w zawodowym. Najczęściej jednak z powodu różnych przyczyn nie wykorzystujemy całego drzemiącego w nas potencjału. Chcąc go wykorzystać i poszerzyć swoją świadomość na temat naszych możliwości konieczna jest praca nad sobą. Pomocny w tej pracy jest właśnie coaching indywidualny lub grupowy.
 

Swoją ofertę kierujemy do osób:

 • Osób chcących sprawdzić czy się rozwijają,
 • osób czujących potrzebę zmiany w swoim życiu,
 • osób potrzebujących krótkotrwałego wsparcia ,
 • zarządzających zasobami ludzkimi,
 • trenerów konsultantów,
 • osób odczuwających wypalenie zawodowe,
 • nauczycieli wszystkich poziomów nauczania


Celem jest poprawa komfortu życia osobistego i zawodowego.
Prowadzimy coaching :

 • Indywidualny.
 • Grupowy.

 

Coaching indywidualny

Coaching indywidualny jest procesem pomagającym się poprawiać. Tak, żeby działać jeszcze lepiej. Osiągnąć wyżyny swoich możliwości. Stać się lepszym. Lepiej się komunikować. Również ze sobą. Sprawniej działałać i osiągnąć zamierzone cele. Jeśli ktoś ma ostatnio zła passe, to może ją przełamać, może na nowo uwierzyć w siebie, w swoje działania.

Na zajęciach coachingowych można samemu odnaleźć wkazówki, pomysły które stają się całkiem nowym odkryciem. Stają się bodźcem do pracy nad sobą i pomagają osiągnąć cel który jeszcze niedawno wydawał się zupełnie odległy i mało realny do zrealizowania. Coaching jest to praca coacha i klienta coachingu. Trener coachingu w pewien sposób przyłącza się do klienta, zagłębia się w jego świat i po wysłuchaniu go, potrafi te wszystkie informacje wykorzystać w taki sposób, żeby pomoc klientowi, pomaga mu dostrzec pojawiające się możliwości, uświadamia jakich zmian potrzebuje. Pomaga budować motywację i nakierowuje na dążenie do osiągnięcia celów.Posiada umiejętność zrozumienia tego, do czego człowiek zmierza , czego oczekuje i czy jest coś, co rzeczywiście blokuje go przed pójściem naprzód. Pomaga odkryć tą jedną literkę, która otworzy drogę do aktywnego działania i pełnej satysfakcji.

 

Coaching grupowy

Coaching grupowy to proces wydobywający z grupy pracowników, menedżerów ukryty potencjał. Często niewyjaśnione sprawy, wewnętrzne konflikty bądź brak świadomości zasobów, które tkwią w ludziach doprowadzają do tego, że wartościowe osoby są przytłoczone i zablokowane. Coaching grupowy to metoda zmiany zachowań, postaw a także osiągania wyznaczonych indywidualnych celów, w przez doświadczonego coach’a .

Grupa utworzona jako podmiot procesu coachingu to indywidualne osoby, których łączy wspólny cel, zadanie lub zainteresowania. Coach stwarza uczestnikom okazje do wyrażania swoich myśli, przekonań i postaw, nie przejmując roli lidera, wręcz zdecydowanie tego unikając.

Ważną wartością dodatkową coachingu grupowego jest możliwość wykorzystywania wzajemnych oddziaływań w grupie, jej dynamiki oraz wymiana doświadczeń osób pracujących wspólnie.

Z punktu widzenia organizacji, która zidentyfikowała potrzebę programu coachingu dla grupy osób o podobnych do osiągnięcia celach, tego typu forma rozwoju jest bardzo korzystna finansowo, a końcowy efekt procesu jest bardzo inspirujący i wartościowy dla każdego uczestnika grupy.

Analiza transakcyjna Bern'a?*

Każdy z nas często czuje się niezrozumiany, a i sam nie zawsze prawidłowo odbiera komunikaty innych ludzi. Każdy z nas zapewne chciałby to zmienić. Jest wiele metod zwiększających efektywność naszej komunikacji. Jeżeli nie chcemy bawić się w grę zaproponowaną przez rozmówcę, nie pragniemy także wcale konfliktu, rozwiązaniem jest odpowiedź z pozycji Dorosłego, która pozwoli wrócić do rozmowy o faktach. Aby skutecznie się komunikować, wystarczy nam umiejętność rozpoznawania zarówno u siebie, jak u innych ról, jakie są przyjmowane podczas komunikacji. Ułatwi to analiza transakcyjna.

Pojęcie analizy transakcyjnej (AT) definiowane jest jako "teoria osobowości i forma psychoterapii służąca rozwojowi osobistemu i procesowi zmiany wewnętrznej człowieka"

Analiza transakcyjna to koncepcja psychologiczna interakcji międzyludzkich nazywanych transakcjami. Ludzie komunikują się ze sobą z trzech poziomów zwanych stanami ego; jest to stan Dziecko, Rodzic oraz Dorosły . Co jest bardzo istotne w teorii Berne’a, każda z tych trzech obecnych w nas osób ma wpływ na to , w jaki sposób zachowujemy się i komunikujemy. Nasz sposób komunikowania jest zależny od tego, która z tych osób w danym momencie dochodzi do głosu (gdyż każda z nich powinna mieć swoje 5 minut w procesie komunikacji z innymi). AT pokazuje po czym możemy rozpoznać, kiedy uaktywniają się poszczególne z tych osób (zarówno w nas, jak i w partnerach naszej komunikacji, gdyż wiedza ta jest bardzo ważna, jeżeli chcemy unikać barier komunikacyjnych).

 

AT ma zastosowanie w następujących obszarach:

 • strukturalna teoria osobowości (strukturę stanowią stany ego Rodzic, Dorosły, Dziecko),
 • teoria komunikacji międzyludzkiej (transakcje komplementarne, krzyżowe, kątowe, podwójne i ich charakterystyka),
 • teoria związków międzyludzkich (gry, trójkąt dramatyczny, skrypty, antyskrypty, autonomia),
 • teoria rozwoju dziecka (poczęcie, narodziny, wczesne wpływy znaczących osób),
 • teoria psychopatologii (uzależnienia, zaburzenia osobowości, gry trzeciego stopnia),
 • system psychoterapeutyczny (kontrakt terapeutyczny, otwarta komunikacja oparta na równości obydwu stron, aktywacja poczucia odpowiedzialności za własne decyzje),
 • źródło informacji o dobrym rodzicielstwie (dziadkowie, rodzice, opiekunowie, naśladownictwo, wzorce, zachęty, nakazy i przyzwolenia),


AT może być też praktycznie użyta w każdej innej dziedzinie życia, gdzie istnieje potrzeba zrozumienia konkretnego człowieka, związków międzyludzkich, dynamiki komunikacji międzyludzkiej czy systemów komunikowania się.
Więcej informacji na temat AT można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.analizatransakcyjna.pl/strona/teoria/3

Żródło: Artur Zyskowski

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem zachodzącym w naszym organizmie w którym nasze bodźce organizują się i są dostarczane do naszego mózgu. Nasz układ nerwowy odbiera za pomocą receptorów wszystkich zmysłów i interpretuje je tak, aby pomogły nam w efektywnym celowym codziennym działaniu.

Ilość informacji, jaka dociera do naszych dzieci powoduje, że zbyt wiele bodźców odbiera ich mózg jednocześnie i nie nadąża z ich przetwarzaniem. To z kolei powoduje różne zachowania u dziecka utrudniające mu prawidłowe funkcjonowanie.


Jeżeli twoje dziecko ma jeden z poniższych objawów warto by było zrobić mu diagnozę z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej:

 • silna negatywna reakcja na mycie głowy, czesanie, obcinanie włosów;
 • uderzanie głową, namiętne huśtanie, kiwanie;
 • nadwrażliwość na światło, jaskrawe kolory;
 • preferuje tylko pewne typy jedzenia lub przejada się aż do nudności,
 • silna negatywna reakcja na mycie twarzy;
 • słaba lub nadmierna reakcja na ból;
 • słaba równowaga, kłopoty z nauką jazdy na rowerze;
 • ciągle narzeka na metki;
 • zbyt lekko lub zbyt mocno ściska przedmioty;
 • wciąż się potyka, niezgrabne ruchowo;
 • nie lubi przytulania lub ciągle się ociera, drapie, uderza o przedmioty;
 • trudności z koncentracją;
 • nadwrażliwość na dźwięki;
 • trudności z rozumieniem poleceń,
 • kłopoty z artykulacją, opóźnienia rozwoju mowy;
 • trudności z pisaniem, rysowaniem, wycinaniem;
 • choroba lokomocyjna, nie lub huśtawek;
 • nie lubi się ubierać, preferuje niektóre ubrania ( bardzo miękkie/ szorstkie/ mocno przylegające);
 • unika chodzenia boso lub chodzi na palcach.


Nauka odbierania, klasyfikowania, porządkowania i łączenia wrażeń zmysłowych, nie zawsze przebiega tak jak powinna. Nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej mogą ujawnić się już w wieku niemowlęcym, czasami dostrzega się je w wieku przedszkolnym, nie rzadko ujawnienie ich następuje dopiero w wieku szkolnym. Wszystko zależy od tego jak głębokie są nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych układów zmysłowych.

Skutkiem słabej integracji zmysłów/integracji sensorycznej, dziecko może mieć różnego rodzaju kłopoty: z codziennym funkcjonowaniem w domu, w przedszkolu, na podwórku i w szkole.

Zaburzone działanie i współdziałanie zmysłów może objawiać się problemami w:

 • spostrzeganiu,
 • zachowaniu,
 • uczeniu się – czytaniu i pisaniu,
 • wykonywaniu czynności precyzyjnych,
 • aktywności ruchowej i funkcjonowaniu społecznym.


Dziecko z zaburzeniami SI może zachowywać się dziwnie i niezrozumiale dla otoczenia. Jeśli w nieprawidłowy sposób odbiera i przetwarza bodźce dotykowe, może:

 • nie znosić mycia głowy,
 • poklepywać się lub drapać bez widocznej przyczyny,
 • kręcić się na krześle,
 • unikać bliskiego kontaktu lub domagać się go częściej niż rówieśnicy.


Dzieci z nieprawidłowościami w zakresie integracji sensorycznej, mają wiele kłopotów, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Kłopoty, z którymi się borykają objawiają się często zaburzeniami w zachowaniu. Dziecko nie mogące usiedzieć spokojnie na krześle, wykonujące masę niepotrzebnych ruchów, lub przeciwnie powolne, nieśmiałe i unikające ruchowych zabaw z rówieśnikami, bywa odbierane jako niewychowane, niegrzeczne, krnąbrne i niedostosowane. Ostatnie z tych określeń jest prawdziwe, dziecko takie nie ma możliwości dostosowania się do wymagań otoczenia, jeśli otoczenie to mu w tym nie pomoże. A pomoże mu jedynie, poprzez prawidłowe rozpoznanie źródła problemów. Zazwyczaj bywa tak, że problemy dotyczą wszystkich trzech układów zmysłów bazalnych, a w którymś z nich są szczególnie widoczne. Dzieje się tak ponieważ działanie poszczególnych zmysłów nakłada się na siebie.

Nieprawidłowości odbioru i przetwarzania określonego rodzaju informacji, powodują obniżenie jakości funkcjonowania pozostałych zmysłów. Zaburzone odbieranie wrażeń zmysłowych, powoduje zaburzenie planowania ruchu/praksji.

Planowanie ruchu to zdolność niezbędna do opanowania takich czynności jak: ubieranie się, mycie, nabijanie pokarmów na widelec, zapinanie guzików, sznurowanie butów, jazda na rowerku, układanie puzzli, budowanie z klocków, rysowanie, pisanie i czytanie.

Więcej informacji na stronie:
http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/co-to-jest-si

I. Z czego wynika potrzeba zastosowania badań personalnych?

 1. Każdy z pracowników, który traktuje poważnie swój rozwój zawodowy powinien minimum raz w roku poddać się ocenie przełożonego i ocenie zewnętrznej.

 2. Planowanie rozwoju pracowników powinno opierać się na ocenie efektów pracy oraz analizie predyspozycji indywidualnych. Przełożeni powinni wiedzieć jak planować prawidłowo rozwój pracownika. Do tego celu niezbędna jest ocena potencjału posiadanego przez pracownika.

 3. Przełożeni bardzo często nie dostrzegają wszystkich umiejętności pracownika, które mogliby wykorzystać dla rozwoju firmy.

 4. Wprowadzając w firmie efektywny system ocen pracowniczych, niezbędna jest wiedza o możliwościach rozwoju pracownika, jako podstawy od której należy rozpocząć ocenę.

 5. Planowanie systemu szkoleń i rozwoju pracownika na podstawie tylko doświadczeń kadry kierowniczej prowadzi do małej efektywności uzyskanych wyników szkoleń i niepotrzebnie poniesionych kosztów.

 

II. Cele badań

 1. Określenie cech osobowościowych i menadżerskich, wrodzonych i nabytych u osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.
 2. Określenie profilu zawodowego poszczególnych pracowników, czyli zbadanie, jakie cechy dany pracownik powinien dopracowywać oraz jakich cech mu brakuje, aby być efektywnym na swoim stanowisku pracy.
 3. Określenie zaleceń dla pracowników jak powinni postępować, aby móc dalej się rozwijać.
 4. Zbadanie poziomu „wypalenia zawodowego” poszczególnych pracowników, czyli określenie na podstawie profilu zdolności intelektualnych, zdolności do uczenia się i komunikacji, czy pracownik chce się dalej uczyć i rozwijać, czy jest już „zmęczony” pracą.
 5. Opracowanie założeń do planu szkoleń – treningów badanych pracowników grupowych i indywidualnych konsultacji rozwoju osobistego.

 

III. Czego dotyczą badania?

 1. Badania Personalne sprawdzają u Kadry Zarządzającej następujące podobszary:
   
  1. profile osobowości:
   - zdolności intelektualne,
   - odporność psychiczną,
   - zdolności uczenia się i rozwoju osobistego,
   - dynamikę osobowości,
   - styl przystosowania.
  2. profile efektywności:
   - efektywność personalna,
   - predyspozycje interpersonalne
   - predyspozycje kierownicze.
  3. orientację osobowości,
  4. preferowany styl pracy,
  5. predyspozycje osobowościowe dotyczące kontaktów międzyludzkich,
  6. predyspozycje osobowościowe dotyczące pracy w zespole pod kierownictwem danej osoby,
  7. poziom stresu i napięcia emocjonalnego,
  8. sposoby rozwiązywania konfliktów,
  9. predyspozycje menadżerskie do wprowadzania zmian,
  10. sposób, w jaki osoba badana chciałaby być zarządzana,
  11. związek emocjonalny pracowników z przedsiębiorstwem.

 

IV. Jakie korzyści wynikają z zastosowania badań?

 1. Uzyskanie informacji – odpowiedzi na pytanie jak można pomóc osobie badanej w rozwoju zdolności interpersonalnych i zawodowych.
 2. Przeprowadzenie badań pozytywnych, które nie mówią, kto jest gorszy, kto jest lepszy, tylko do czego ma największe predyspozycje, a do czego mniejsze.
 3. Opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących potencjału ludzkiego od strony Kadry Zarządzającej koniecznych przy opracowywaniu planu szkoleń.
 4. Wskazanie obszarów rozwoju osobistego i zawodowego, które powinny zostać zmienione lub wzmocnione w rozmowie w cztery oczy z konsultantem.
 5. Uzyskanie informacji uzupełniających Analizę Zasobów Ludzkich Kadry Zarządzającej przedsiębiorstwa, poprzez zastosowanie dodatkowej techniki badawczej – wywiadu kwestionariuszowego, samooceny oraz technik spójności wyników.

 

V. Warunki organizacyjne konieczne do przeprowadzenia badań personalnych.

 1. Uczestnicy: Kadra Kierownicza , kluczowi pracownicy firmy;
 2. Czas trwania badania dla 1 grupy 12 osobowej: 3 – 4 godziny;
 3. Warunki organizacyjne: sala na min. 12 osób, dwa odrębne pomieszczenia na indywidualne rozmowy w trakcie trwania badania;
 4. Termin przekazania wyników analiz: do dwóch tygodni od przeprowadzenia badań w przedsiębiorstwie.