Koszty pobytu

Cennik Ośrodka Rozwoju Osobistego "Leśniczówka"
Usługa koszt netto uzależniony od liczby noclegów
Do 3 dni Powyżej 3 dni
Pokój jednoosobowy 80 zł 70 zł
Pokój dwuosobowy
(zajmowany przez jedną osobę)
80 zł 70 zł
Pokój dwuosobowy
(zajmowany przez dwie osoby)
75 zł 70 zł
Sala konferencyjna
(wyposażona w rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, TV, DVD),
koszt za jeden dzień, dla grup bezpłatnie.
400 zł 200 zł
Śniadanie (koszt na osobę)* 25 zł 25 zł
Obiad (koszt na osobę)* 40 zł 40 zł
Kolacja/obiadokolacja (koszt na osobę)* 35/45 zł 35/35 zł
2 przerwy kawowe (koszt na osobę)* 15 zł 15 zł

W przypadku wynajmu całego ośrodka na wyłączność ceny są uzależnione od terminu pobytu (szczególnie dot. to okresu świątecznego, sylwestra, weekendu majowego).

 

 

Grupy szkoleniowe

 1. Średni koszt netto jednej doby na osobę (nocleg, śniadanie, obiad, kolacja, 2 przerwy kawowe, sala konferencyjna) dla grupy szkoleniowej 12-osobowej prowadzonej przez naszych trenerów:
  • Pobyt dla grup szkoleniowych 1 dzień = 110 zł netto
  • Pobyt dla grup szkoleniowych 2 dni = 100 zł netto
  • Pobyt dla grup szkoleniowych powyżej 3 dni = 90 zł netto
 2. Średni koszt jednej osoby zakwaterowania i wyżywienia (śniadania i obiadokolacja) dla pobytów 7 dniowych 90 zł netto.
 3. Dzieci do lat 5 - pobyt bezpłatnie.
 4. Koszt korzystania z kuchni 10 zł od osoby.
 5. Koszt przygotowania całodziennych posiłków z własnym prowiantem 10 zł od osoby.
 6. Menu dla grup do ustalenia. Ceny ww wyliczone według stałego menu własnego.
 7. Przyjmujemy też zwierzęta. koszt małego psa to 10 zł za dzień, dużego 15 zł za dzień.

*Wyżywienie tylko dla grup powyżej 6 osób. Nie przygotowujemy wyżywienia dla pojednyńczych osób.

Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie wpłaty najpóźniej 7 dni przed datą przyjazdu na rachunek:

Agata Paliwoda
nr konta: 60 2490 0005 0000 4000 4032 9427

Wyposażenie

Ośrodek Szkoleniowy w Iwoniczu Zdroju zapewnia:

Noclegi:
 • 14 miejsc noclegowych,
 • Rozkład pokoi:
  • 2 pokoje 2-osobowe z łazienkami,
  • 1 pokój 1-osobowy z łazienką,
  • 1 segment: dwa pokoje 1-osobowe ze wspólną łazienką,
  • 1 segment: pokój 2-osobowy + pokój 1-osobowy ze wspólną łazienką,
  • Segment: 2 pokoje 2-osobowe, oddzielne łazienki, wspólny prysznic.
Wyżywienie:
 • jadalnia z kominkiem,
 • posiłki: śniadanie, obiad, kolacja, 2 przerwy kawowe,
 • tradycyjna polska kuchnia, domowe ciasta.
Szkolenia:
 • sala szkoleniowo - konferencyjna na 12 osób,
 • wyposażenie w sprzęt audiowizualny (rzutnik - multimedialny, ekran, zestaw kina domowego - z funkcją nagłośnienia i karaoke).
Wypoczynek:
 • 2 pokoje klubowe z zestawem kina domowego,
 • sala - bilardowa z kominkiem,
 • miejsce na ognisko,
 • rowery,
 • Sauna (za dodatkową opłatą).

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIOWEGO LEŚNICZÓWKA

 1. Pomieszczenia mieszkalne w Ośrodku zwane dalej "pokojami" wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 1600 a kończy o 1500 dnia następnego.
 3. Dokonana przez Gościa rezerwacja Świadczeń traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy do czasu uiszczenia zaliczki. Rezerwacja może nastąpić w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznie.
 4. Gość dokonuje wpłaty zaliczki na poczet Świadczeń. Wysokość zaliczki ustala się na 20% wartości świadczeń. Wpłata zaliczki traktowana jest jak zawarcie umowy (zawieranie umowy i jej treść oparte są na zasadzie swobody kształtowania umów zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).
 5. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu do Ośrodka.
 6. Przed rozpoczęciem Świadczeń Gość ma możliwość zrezygnowania z nich. Oświadczenie o rezygnacji Gość jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do Ośrodka.
 7. Gość ponosi koszty rezygnacji również wtedy gdy nie stawił się w planowanym dniu rozpoczęcia Świadczeń.
 8. Koszty rezygnacji wynoszą standardowo:
  • do 30 dni przed rozpoczęciem świadczeń – bezkosztowo,
  • od 30 do planowanego dnia rozpoczęcia pobytu – 50% sumy świadczeń z zastrzeżeniem, że nie mniej niż wartość jednej doby pobytu.
 9. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.
 10. Ośrodek zobowiązany jest zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w ośrodku,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
  5. wymianę ręczników na życzenie Gościa,
  6. wyżywienie zgodnie z zamówieniem Gościa.
 11. Ośrodek zobowiązany jest:
  1. Bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń ośrodka oraz czystości i porządku w ośrodku przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
  2. Do świadczenia nieodpłatnie na życzenie Gościa następujących usług:
   • depozytowych,
   • przyjmowania bagażu na przechowanie.
 12. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług ośrodka regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
 13. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 14. Zatrzymanie pokoju po godzinie 15 00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Gość opuści pokój do godziny 23 00 , naliczona zostanie opłata za pół doby.
 15. Osoby nie meldowane w ośrodku nie mogą przebywać w pokoju od godziny 22 00 do 7 00 dnia następnego.
 16. W ośrodku obowiązuje cisza w godzinach 22 00 do 6 00 .
 17. Gość ponosi odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.
 18. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.
 19. W Ośrodku moga przebywać zwierzęta domowe - psy,koty,gady itd., które zostały zgłoszone przed przyjazdem do Ośrodka. Właściciel zwierząt ponosi pełną odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
 20. Zwierzęta nie mogą przebywać w kuchni, zmywalni i jadalni w czasie posiłków gości.