Prowadzi działalność edukacyjną od 1984r. Trener interdyscyplinarny EQF VII, Trener z zakresu Analizy Transakcyjnej, NLP i terapii Gestalt, konsultant z zakresu zarządza personelem, mentor rozwoju osobisto-zawodowego, superwizor metodyki nauczania dorosłych. Socjolog - ekonomista z uprawnieniami psychologicznymi.Specjalista z zakresu zarządzania opartego na modelach projektowych w zarządzaniu zmianą, powiązanych z modelami równoważnego rozwoju osobisto-zawodowego.

 

Założyciel jednej z pierwszych w Polsce (1995 r.) Szkoły Trenerów i Konsultantów (STiK), którą prowadzi do dzisiaj w Ośrodku Szkoleniowym Leśniczówka w Iwoniczu Zdroju. Od roku 2010 szkoła została przekształcona w Szkołę Rozwoju Osobistego. Zrealizował 789 szkoleń – treningów dwu-dniowych, 201 treningów – szkoleń trzy-dniowych. Uczestniczył w superwizji i certyfikacji 120 młodszych trenerów. Udzielił rekomendacje 42 trenerom. Współpracował z 87 dużymi i średnimi firmami. Realizował 71 projektów, recenzował 159 projektów metodycznych, w tym głównie w obszarze ZZL.

 

Opracował metodykę analizy zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, z wykorzystaniem analizy transakcyjnej i metodyki zarządzania projektowego. Prowadzi indywidualne coaching z kadrą zarządzającą oparte na analizie transakcyjnej. Autor i twórca metodologii i metodyki mierzenia własnych osiągnięć zawodowych i osobistych, opartej na Macierzy Rozwoju Personalnego (MRP). Składającej się z trzech modeli - Rozwój Osobisto Zawodowy (ROZ), Analiza Efektywności Personalnej (AEP) oraz Osobiste Zarządzanie Zmianą (OZZ).

 

Dawniej członek zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz wykładowca Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów, Europejskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie Prezes Zarządu Personel Marketing I Sp. o.o. specjalizującej się w ZZL i Dyrektor Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego.

 

Ulubione i najczęściej prowadzone szkolenia – treningi, z których się specjalizuje to: zrównoważone zarządzanie zmianą w rozwoju osobistym i zawodowy, komunikacja werbalna i niewerbalna oraz zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na zarządzaniu projektowym. Podstawowe zainteresowania badawcze koncentrują się na, wykorzystywaniu wiedzy o człowieku znanej od wieków i wiedzy z psychologii społecznej i socjologii, do zrozumienia i prawidłowego rozróżniania tego, co jest od nas zależne i nie zależne. Nauczenie siebie i innych umiejętności rozróżniania i postępowania w każdej z tych sytuacji. Najważniejsza wykorzystywana umiejętność w pracy z ludźmi, to wykorzystywanie wiedzy z zakresu zachowań niewerbalnych i werbalnych.

 

Prowadzi Gabinet Psychoedukacji Rodzin, w oparciu o metody socjologi wychowania i psychologii pozytywnej oraz analizy transakcyjnej Erika Berne i zasady Terapii Gestald.

 

Przeprowadził ponad 8,7 tysięcy godzin szkoleń, treningów, warsztatów i wykładów.

 

 • Rozwój osobisty podstawa rozwoju zawodowego.
 • Podstawy komunikacji niewerbalnej i werbalnej.
 • Macierz Rozwoju Personalnego (MRP).
 • Rozwój Osobisto zawodowy (ROZ).
 • Analiza Efektywności Personalnej (AEP).
 • Osobiste Zarządzanie Zmianą (OZZ).
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacjach trudnych.
 • Trening umiejętności komunikacyjnych.
 • Trening asertywności, wzmacniania umiejętności wyrażania siebie.
 • Trening motywacji do rozwoju osobistego.
 • Trening zarządzania sobą i rozwoju osobistego.
 • Trening rozwoju zawodowego. Samoocena własnej pracy.
 • Trening integracyjny – budowanie zespołu.
 • Radzenie sobie ze stresem i konfliktem w pracy.
 • Trening radzenia sobie z długotrwałym stresem.
 • Trening kreatywności.
 • Trening budowania poczucia własnej wartości.
 • Trening radzenia sobie z długotrwałym stresem.
 • Trening pozytywnego wywierania wpływu na innych.
 • Trening negocjacji biznesowych.
 • Analizy Transakcyjnej w praktyce zarządzania.
 1. Metodologia i metodyka ANALIZY STANU PRZEDSIĘBIORSTWA (110).
 2. Metodologia i metodyka ANALIZY ZASOBÓW LUDZKICH (102).
 3. Szkolenia - treningi z zakresu metodologii i metodyki zarządzania – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (87).
 4. Szkolenia - treningi z zakresu metodologii i metodyki zarządzania – PROCEDURY ZARZĄDCZE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI (71).
 5. Szkolenia - treningi z zakresu metodologii i metodyki – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH (105).
 1. Zarządzania projektowe - metodologia i metodyka procedur zarządczych – EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY (7).
 2. Zarządzania projektowe - metodologia i metodyka procedur zarządczych – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (59).
 3. Zarządzania projektowe - metodologia i metodyka zarządzania – STRATEGIE RESTRUKTURYZACJI PERSONALNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA (17).
 4. Zarządzania projektowe - metodologia i metodyka zarządzania – STRATEGIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH (10).
 5. Zarządzania projektowe - metodologia i metodyka zarządzania – STRATEGIE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA (24).
 6. Zarządzania projektowe - metodologia i metodyka zarządzania – SYSTEM OCEN, MOTYWACJI PRACOWNIKÓW (29).
 7. Zarządzania projektowe - metodologia i metodyka zarządzania – PRZEPŁYW INFORMACJI ZARZĄDCZEJ (15).
 8. Zarządzanie projektowe – metodologia i metodyka zarządzania – ZARZĄDZANIE SKIEROWANE NA CEL i WSKAŹNIKI (15).
 9. Zarządzanie zespołem projektowym – PROJEKTY USPRAWNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA (32).
 10. Zarządzanie projektowe – metodologia i metodyka zarządzania – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W KRYZYSIE (7).

Pedagog, z 20-letnim stażem pracy w prowadzeniu treningów umiejętności psychologicznych dla młodzieży i dorosłych. Od 1995r. współpracuje z firmami konsultingowymi w zakresie prowadzenia szkoleń. Dla pracowników około 20 przedsiębiorstw prowadziła cykle szkoleniowe, w których realizowała 3-dniowe warsztaty z, najczęściej, następujących tematów:

 • integracja
 • budowanie zespołu
 • asertywność
 • wystąpienia publiczne i efektywna prezentacja
 • zarządzanie sobą
 • komunikacja interpersonalna
 • radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
 • świat kobiet – świat mężczyzn

Współpracowała z rzeszowskimi uczelniami (Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania) prowadząc warsztaty psychologiczno- edukacyjne dla studentów oraz organizacjami społecznymi (Fundacja „Wzrastanie”, „KARAN”), szkoląc pracowników i wolontariuszy.

W sumie przeprowadziła około 4,5 tysiące godzin warsztatów i szkoleń.

 • od 1997 roku do chwili obecnej współpraca z Personel Marketing I Sp. z o.o (prowadzenie szkoleń dla pracowników obsługiwanych firm);
 • 1995 – 1997 współpraca z Rzeszowską Szkołą Menadżerów Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości (prowadzenie szkoleń dla pracowników obsługiwanych firm);
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunków pedagogika i nauczanie początkowe w latach 2000 - 2002;
 • od roku 1994 do chwili obecnej - współpraca z Fundacją Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” ( zajęcia z dziećmi, szkolenie kadry, praca na koloniach);
 • prowadzenie konsultacji pedagogicznych, zajęć wychowawczych z uczniami, prelekcji dla rodziców i nauczycieli w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 2 i Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie;
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów szkół podstawowych (Nr 6, 17);
 • prowadzenie szkoleń przeznaczonych dla młodzieżowych liderów zdrowia w Medycznym Studium Zawodowym w Rzeszowie;
 • prowadzenie programów profilaktyki uzależnień dla uczniów i studentów;
 • współpraca z KARANEM (zajęcia socjoterapeutyczne, szkolenia dla wolontariuszy).
 1. Studia Podyplomowe w zakresie Doradztwa Zawodowego – UMCS – Wydział Pedagogiki i Psychologii (wynik: bardzo dobry)
 2. Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie Personelem w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (wynik: bardzo dobry);
 3. Studia Podyplomowe w zakresie Wychowania Seksualnego -Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny, (wynik: bardzo dobry);
 4. Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Terapii Pedagogicznej – Uniwersytet Jagielloński – Wydział Filozoficzny – Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Warszawski
 5. Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Terapii Pedagogicznej – (wynik: bardzo dobry);
 1. Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt – Ośrodek Terapii Gestalt Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie;
 2. Psychologiczna Terapia Indywidualna i Grupowa Młodzieży – Krakowski Ośrodek Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin;
 3. Studium Specjalne w Zakresie Socjoterapii dla Nauczycieli – Wychowawców i Pedagogów Szkolnych – Ośrodek Terapii Gestalt PSPP Kraków;
 4. Szkolenie dla Terapeutów – Praktyków Neurolingwistycznego Programowania– Stowarzyszenie NLP w Polsce;
 5. Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej– Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie;
 6. Kurs systemowej terapii rodzin „Podstawy pracy z rodziną”– Zespół Terapii Rodzin Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii;
 7. Szkolenie w Centrum Terapii Zaburzeń Łaknienia w Krakowie.
 8. Program Simontona – Psychosomatyczne Metody Leczenia Chorób Nowotworowych – cykl Warsztatów Terapeutyczno – Szkoleniowych Programu Psychoonkologicznego Simontona.
 • Trening asertywności (1993);
 • Kurs Podstawowy Metody Silvy (1994);
 • Kurs Reiki (1994);
 • Warsztat psychologiczny: „Współuzależnienie i terapia współuzależnienia” (1995);
 • Udział w szkoleniu, a następnie realizacja programu profilaktycznego „Drugi Elementarz – czyli Program Siedmiu Kroków” (1995);
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym” (1996);
 • Warsztaty: „Terapia – przeciwdziałanie konfliktom w rodzinie” (1996);
 • Kurs „Training of Trainers” Stowarzyszenia Trenerów i Doradców Biznesu (1996);
 • Kurs Wprowadzający do Programu dr. Carl’a Simontona „Psychosomatyczne Metody Leczenia Chorób Nowotworowych” (1997);
 • Szkolenie nt. „Sekty Sekty – zjawisko i zagrożenie” (1998);
 • Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (2000);
 • udział w konferencjach „Dziecko krzywdzone” w Warszawie (2000 r.) i w Rzeszowie (2001 r.);
 • udział w I Międzynarodowej Konferencji „Stop przemocy – o godność człowieka ”Sekty Sekty”;
 • Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (2000);
 • udział w I Międzynarodowej Konferencji „ - organizowanej przez KARAN w Warszawie (wrzesień 2001 r.);
 • udział w zajęciach szkoleniowo – warsztatowych dotyczących profilaktyki uzależnienia od środków odurzających w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie (9 i 23 IV 2002r.);
 • Szkolenie dla nauczycieli „Zapobieganie zakażeniom HIV i chorobie AIDS” (2002);
 • Kurs „Psychoedukacja i profilaktyka” (2002);
 • udział w Konferencji „Kulty destrukcyjne – wychowanie, media, prawo” organizowanej przez Katolickoe Stowarzyszenie Civitas Chrystiana (2003);
 • Szkolenie dla realizatorów programu edukacyjnego „Stres pod kontrolą” (2003);
 • udział (i wygłoszenie referatu) w konferencji „Szkolne Programy Profilaktyki – prezentacja doświadczeń” organizowanej przez KO w Rzeszowie i MENiS (2003);
 • Szkolenie z zakresu programu profilaktyki raka piersi „Różowa wstążeczka” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną (2004).

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W lipcu 1988 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia wyższe magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji, na kierunku ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego, specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze. Uzyskał tytuł magistra ekonomii. Cały czas podwyższał swoje kwalifikacje, doskonalił posiadane i pozyskiwał nowe kompetencje oraz nabywał niezbędnego doświadczenia w pracy jako Manager. W styczniu 1991 roku ukończył Szkołę Zarządzania - roczny cykl seminariów „BEST MANAGER”, przygotowujących menadżerów do przekształceń własnościowych oraz przebudowy polskich firm i gospodarki, zrealizowanych w Centrum Promocji Kadr Ministerstwa Przemysłu. W kwietniu 1997 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie Marketingu w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W grudniu 2013 roku ukończył z wynikiem wzorowym Szkołę Trenerów i Konsultantów w Iwoniczu Zdroju realizowaną przez Personel Marketing I sp. z o.o. w Leżajsku i otrzymał certyfikat Trenera – Konsultanta Rozwoju osobistego i Zawodowego. W ramach ewaluacji zrealizował samodzielnie ponad 100 godz. wykładów i szkoleń-treningów z zakresu rozwoju osobistego w takich firmach jak: ZM Ropczyce S.A., Garda sp. z o.o. Rzeszów, PGE Obrót S.A. Rzeszów, Altom Gniezno. Do tej pory brał udział w ok. 300 godz. szkoleń i treningów w formie prowadzącego i asystenta. Ulubiona tematyka zajęć i szkoleń-treningów to: Komunikacja w procesie zmian, Zarządzanie Projektowe, Zarządzanie przez Cele, Determinanty ludzkich zachowań, Zasady które pomagają żyć, Badania Personalne i Badania Kompetencji Menadżerskich.

1. Branża budowlana i ogrodnicza: 12.2013 – 07.2014 – Dyrektor Eksportu – Europa Zachodnia w Cell-Fast sp. z o.o. w Krośnie 07.2013 – 12.2013 – Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju w Cell-Fast sp. z o.o. w Krośnie 2. Branża konstrukcji stalowych i metalowa: 09.2012 – 07.2013 – Dyrektor Handlowy Mostostal Rzeszów S.A. w Ropczycach i Mostostal-Energomontaż S.A. w Gliwicach 08.2011 – 07.2012 – Prezes Zarządu Weldon sp. z o.o. w Brzezówce k/Ropczyc 3. Branża artykułów gospodarstwa domowego: 07.2005 – 07.2011 – Członek Zarządu Zelmer S.A. – Dyrektor Sprzedaży Krajowej 11.2002 – 07.2005 – Dyrektor Handlowy Zelmer S.A. 01.2002 – 11.2002 – Kierownik Działu Sprzedaży Zelmer S.A. 10.1990 – 01.2002 – Kierownik Działu Marketingu ZZSD Zelmer